Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlararası Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Ünivesitemize not ortalamasına göre yatay geçiş yolu ile başvurular “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”   hükümlerine göre yapılacaktır. (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri için ilgili birimlerin Yönetmelik Hükümleri de uygulanacaktır.)

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

 GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru formu.

2.Not durum belgesi (onaylı transkript).

3.Onaylı ders içerikleri.

4.Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait YKS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).

5.Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

6.Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

7.Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

-Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Şahsen başvuru yapamayan öğrenciler noter onaylı vekaletname verecekleri kişiler aracılığıyla başvuru yapabilecektir.

-Posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

ÖNEMLİ– Kurumlararası Önlisans-Lisans Programları Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilanı ile kesinlik kazanacaktır.

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi

16 Temmuz 2019

Başvuru Bitiş Tarihi

22 Temmuz 2019

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

23 Temmuz - 06 Ağustos 2019

Asil ve Yedek Adayların Birim Web Sayfalarında İlanı

08 Ağustos 2019

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

19 - 22 Ağustos 2019

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

26 -28 Ağustos 2019

17 Temmuz 2019, Çarşamba / 276 defa okundu.