Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlararası Yatay Geçiş Duyurusu

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Ünivesitemize not ortalamasına göre yatay geçiş yolu ile başvurular “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”   hükümlerine göre yapılacaktır. (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri için ilgili birimlerin Yönetmelik Hükümleri de uygulanacaktır.)

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız

 GEREKLİ BELGELER

1.Başvuru formu

2.Not durum belgesi (onaylı transkript).

3.Onaylı ders içerikleri.

4.Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait YKS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı).

5.Disiplin cezası alıp almadığına dair belge.

6.Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

7.Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

8. Daha önce yatay geçiş yapıp yapmadığı ve yatay geçişine herhangi bir engel yoktur belgesi.

 

BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

-Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına/ Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine E-Posta veya Posta  yolu ile yapılacaktır. 

NOT: Posta yolu ile yapılan başvurularda posta gecikmeleri başvuru yapan şahsın sorumluluğundadır.

e-posta: gedizsaglikhmyo@ksbu.edu.tr

KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi

04 Ağustos 2020

Başvuru Bitiş Tarihi

09 Ağustos 2020

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

10 Ağustos - 14 Ağustos 2020

Asil ve Yedek Adayların Birim Web Sayfalarında İlanı

17 Ağustos 2020

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

18 - 20 Ağustos 2020

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

24 - 26 Ağustos 2020

11 Ocak 2021, Pazartesi / 1647 defa okundu.