Eczane Hizmetleri Bölümü (Pasif)

ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI (Pasif)

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.01.2020 tarihli kararı ile Meslek Yüksekokulumuza Eczane Hizmetleri Programı açılması uygun görülmüş olup henüz bu program da öğrencimiz ve akademik personelimiz bulunmamaktadır. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci ve akademik personel alınması planmaktadır.
Eczane Hizmetleri Bölümü, bünyesindeki Eczane Hizmetleri Programı ile; eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu yardımcı personeli tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek ve gerekli donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan personel yetiştirmek gayesi ile oluşturulan Eczane Hizmetleri programı, multidisipliner çalışmaları zorunlu kılarak topluma kaliteli bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.
Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde okulumuzda yer alan Eczane Hizmetleri Programı mezunları şu konularda hizmet vermek üzere yetiştirilmektedir; 
a)Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olup, teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 
b)Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri içeren kitapların, uygulama araç-gereçlerinin, yeni teknolojileri kullanmak, 
c)Reçetelenen ilaçlarla ilgili başlıca sağlık prosedürlerini öğrenme ve sistemin beklentisine göre kendisini geliştirebilmek, 
d)Eczacı sorumluluğunda, eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıt tutmak, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek,
 e)Sağlıklı ve hasta bireyin yapı ve fizyolojisini bilerek akılcı ilaç kullanımının toplumu olumlu etkilemek.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, Perşembe