Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (Pasif)

SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI (Pasif)

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.03.2020 tarihli  kararı ile Meslek Yüksekokulumuza Sosyal Hizmetler Programı açılması uygun görülmüş olup henüz bu program da öğrencimiz ve akademik personelimiz bulunmamaktadır. 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrenci ve akademik personel alınması planmaktadır.

Dünya nüfusunun önemli bir bölümü yoksulluk, göç,  afetler, hizmetlere erişememe, aile içi şiddet, çocuk ihmali ve istismarı ve işsizlik gibi önemli sosyal sorunlar yaşamaktadır. Sosyal sorunların önlenmesi, erken dönemde saptanması ve bireylerin topluma kazandırılması bilimsel bilgiye dayalı sosyal hizmet müdahaleleri ile mümkündür.
Sosyal sorunların önlenmesi ve çözümünde sosyal hizmet uzmanı yanı sıra, sosyal teknikerlere ihtiyaç artmaktadır.
Bünyesinde Sosyal Hizmet Programını bulunduran Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, sosyal sorunların doğru tanılanması, uygun danışmanlık ve yönlendirme yapılabilmesi ve sosyal hizmet müdahalelerinin etkili yürütülebilmesi için yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip meslek elemanı yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, Perşembe