Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Pasif)

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ PROGRAMI (Pasif)

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.01.2018 tarihli kararı ile Meslek Yüksekokulumuza İş ve Uğraşı Terapisi Programı açılması uygun görülmüş olup henüz bu programda öğrencimiz ve akademik personelimiz bulunmamaktadır. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılında öğrenci ve akademik personel alınması planmaktadır.
Gelişen ve modernleşen dünyamızda, endüstri ve sanayi kolları geliştikçe çalışan sayısı artmakta ve çalışanların iş şartlarına bağlı sağlık problemleri de buna paralel olarak artış göstermektedir. Böylelikle iş ve uğraşı terapisi hizmet alanına olan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde okulumuzda yer alan İş ve Uğraşı Terapisi Programı mezunları şu konularda hizmet vermek üzere yetiştirilmektedir; 


a)Bireyin ev, iş ve okul ortamlarında fonksiyonel potansiyelini değerlendirerek performansını en üst düzeye çıkarmak ve çevreye uyumunu sağlamak için önerilerde bulunur.

b) Bireylerin hastalık ve engellilik sonucu ortaya çıkan fonksiyonel sınırlılıklarını değerlendirir, günlük faaliyetlerini ve mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar.

c) Hastaların duygusal, psikososyal, gelişimsel ve fiziksel yeterliliklerini mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri kullanarak değerlendirir.

ç) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamaya yönelik yöntemler ile araç-gereçleri belirler ve kullanımını öğretir.

d) Bireysel ve grup olarak mesleki, sosyal, sanatsal ve eğitim aktivitelerinin kullanımıyla ilgili rehabilitasyon programları yapar ve uygular.

e) Duyu algı motor bütünleşme eğitimini ve bu alanlarda iş ve uğraşı terapisi uygular.

f) Kişilerin topluma katılımını etkileyen kişisel çevresel ve aktivite performansına ait engelleri değerlendirir.

g) Dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması için gerekli değerlendirme ve rehabilitasyon işlemlerini yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, Perşembe