Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu Görevine Başladı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu Görevine Başladı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vural KAVUNCU 07.09.2018 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Üniversitemiz Rektörlük Binası toplantı salonunda saat 11:00’de gerçekleştirilen devir teslim töreninde Rektör Vekili Prof. Dr. Remzi GÖREN’den görevi devralan Prof.Dr.Vural KAVUNCU “Böyle bir görevi almanın onurunu, gururunu, heyecanını ve sorumluluğunu yaşıyorum” dedi. Törende rektör yardımcıları, dekan ve dekan yardımcıları,  üniversitemiz idari personeli, bazı akademik personeller ve yerel basın mensupları hazır bulundular.

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Sayılı Kanunun 7.Maddesinde, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa Ek 180. Madde eklenerek Kütahya’da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulması ile birlikte 18 Mayıs 2018 tarihinden bu yana KSBU’nun Rektör Vekili görevini de yürüten  Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Remzi GÖREN görevi devrederken yaptığı konuşmada “Zorlu bir süreçte aldığım Rektörlük görevini Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Sayın Prof. Dr. Vural KAVUNCU’ya devrediyorum. Özellikle son 3 aydan bu tarafa tüm personelimiz ile özverili çalışarak birçok sorunun üstesinden gelmiş durumdayız. Belirli bir aşamaya getirilen ve işleyen bir sistemi KSBU Rektörü Prof.Dr.Vural KAVUNCU’ya teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonraki süreçte de desteğimiz devam edecektir, yeni görevinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Görevi devralan Rektörümüz Prof.Dr.Vural KAVUNCU konuşmasına başlarken törende bulunan misafirlere, idari ve akademik personele ve basın mensuplarına ayrıca üniversiteyi bu sürece getiren tüm çalışanlara teşekkürlerini sundu.

Rektörümüz “KSBU Rektörü olarak atanmamın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte, bana güvenip, bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi arz eder, en derin saygılarımı sunarım. Hepinizin malumu olduğu üzere, üniversitelerin temel görevlerinden biri bilgi üretmek, inovasyon yapmak, bölgenin ve ülkenin ihtiyacı olan teknolojiyi üretmektir. Bununla beraber, bu teknolojik gelişmelere uyum ve katkı sağlayacak, çağımıza uygun bilgi ve beceri birikimine sahip temel insan gücünü yetiştirmektir” dedi. Bu anlamda, üniversite olarak sorumluluğumuzun farkında olup, Kütahya’nın sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına ve hatta sağlık sektörünün gerek duyduğu teknolojik altyapıyı oluşturmada etkin rol oynayacağımızı beyan etmek isterim” dedi. Ayrıca, “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası bilim dünyasında yerini alması için tüm öğretim üyeleri ile elbirliği içinde daha çok çalışacağız, dünya üniversiteleri ile rekabet gücünü artırabilmek için gerekli olan idari ve akademik tedbirleri alacağız” dedi.

  “Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri Kütahya’da üstlendiğimiz bu görevin beraberinde başka sorumluluklar getirdiğinin bilincindeyim” diyen Rektörümüz şöyle devam etti:

“Bu topraklarda hizmet etmemizin önünü açan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz ve gazilerimizden 15 Temmuz günü vatan savunması için sokağa çıkan ve bu yolda şehit ve gazi unvanlarına erişen vatandaşlarımıza minnet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu noktada bilinmesini isterim ki FETÖ vb. gibi aklını başkasına satmış kişilerin bu kurumda yeri olmayacak. Bilim yolunda üniversitelerin alacağı pozisyon çok önemli. Burayı bir bina yığını olmaktan öte ülkemize insan yetiştiren, bilgi üreten ve topluma hizmet eden bir kurum yapmalıyız. Bilgi durağan bir yapı değildir. Bizler de durağan bir şekilde eğitim vermeyip değişen ve gelişen dünyayı yakalamalıyız. Bu yolda araştırma üniversitesi olmak da bizler için büyük bir gerekliliktir.”

Kütahya’nın sağlık turizmi konusundaki potansiyelinden en iyi şekilde faydalanılacağını ifade eden Rektörümüz “Bir yandan sağlığın çeşitli alanlarında uzmanlaşırken, bir yandan da çalışanlarımıza huzurlu bir çalışma ortamı sunarak alanımızdaki rekabet ortamında yerimizi almak istiyoruz. Ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana görev yapan tüm hocalarımızı bir kahraman olarak görüyorum. Şimdi hocalarımızla birlikte aşacağımız pek çok engel var. Bunlardan biri Diş Hekimliği Fakültesi’nin hastane ihtiyacı. Yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin bina ihtiyacı var. Sağlık Bilimleri Fakültemizin gereksinimleri söz konusu. Ben il görev yerim olan Elazığ’da çalışırken aynı odada üç arkadaş çalışırdık. Bina o zaman da bir gereksinimdi. Bugün de bir gereksinim. Ancak üniversiteler sadece binalar demek değildir. Elbette topluma hizmet için bir altyapıya sahip olmalıyız. Ancak üniversiteler fiziksel olarak bulundukları alanların dışında olmalıdırlar. Bu sebeple bina sorunu bizim öncelikli sorunumuz değildir. Ben, bu hayırlı günde bu makamı devraldığım için çok mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu değişimin üniversitemize, Kütahyamız’a ve ülkemize hayırlı olmasını umuyorum” diyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Törende Rektör Vekili Prof. Dr.Remzi GÖREN, Rektörümüz Prof. Dr. Vural KAVUNCU’ya çiçek verdi. Daha sonra Prof. Dr. KAVUNCU’da Prof. Dr. GÖREN’e çiçek verdi.