İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Hastanede Acil Sağlık Hizmetleri Dersi

İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Hastanede Acil Sağlık Hizmetleri Dersi
Meslek Yüksekokulumuz ilk ve Acil Yardım programı derslerinden “acil sağlık hizmetleri” dersi için hastane acil servisi ve ambulansında “ambulans türleri ve ekipmanları” konulu ders yapıldı.
Ders kapsamında paramedik öğrencileri ambulanstaki çeşitli ekipmanları hem birebir görme hem de kullanarak daha yakından tanıma fırsatı buldular.
Okul yönetimimiz adına, dersin gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlayan  hastane yönetimine ve hastanenin değerli çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.