Öğrencilerimiz Denizli‘de Gerçekleştirilen “Resüsist“ Sempozyumuna Katıldı

Öğrencilerimiz Denizli‘de Gerçekleştirilen “Resüsist“ Sempozyumuna Katıldı

ATTDER tarafında bu yıl altıncısı gerçekleştirilen kısa adı ile "RESÜSİST", diğer adı ile "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Alanında Resüsitasyon" sempozyumuna okulumuz İlk ve Acil Yardım (İAY) programından 20 kişilik bir öğrenci grubu Öğr. Gör. Yusuf GÜNER'in rehberliği ve gözetiminde katıldı.

Öğr. Gör. Yusuf GÜNER etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Meslek Yükseokulumuzda İAY öğrencilerinin Resüsitasyon isimli derslerine girmekteyim. Resüsitasyon kelimesini açmak gerekirse; kısaca yeniden canlandırma uygulamalarının tümü diye ifade edebiliriz. Bu ders bağlamında  öğrencilerimiz dönem boyunca yeniden canlandırma uygulamalarını öğrenmektedir. Bahsi geçen ve katıldığımız bu sempozyumda dersin içeriği ve hedefi ile birebir örtüşmekteydi. Bunun için sempozyumun yararlı olabileceğini düşündük ve gönüllü olan öğrencilerle birlikte katılım sağladık. Ayrıca birinci sınıf öğrencilerinin "Sosyokültürel Etkinlik Dersi" için dönem içinde karnelerine işlenebilecek bir etkinlik olması bakımından da önemliydi ve onlara da bu doğrultuda bir katkı sağlamış olduk. Öğrencilerimiz etkinlik sonunda katılım belgelerini de aldılar. Sonuç olarak oldukça faydalı ve verimli bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Bu etkinliğe katılımamızda desteklerini esirgemeyen başta sayın Rektörümüz Vural KAVUNCU'ya ve SKS Daire Başkanı (aynı zamanda okul müdürümüz) sayın Sİnan DARCAN'a teşekkürü bir borç bilirim"