Okulumuz Öğretim Görevlisi 1. Uluslarası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresine (İncare 2019) Panel Bildiri ile Katıldı

Okulumuz Öğretim Görevlisi 1. Uluslarası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresine (İncare 2019) Panel Bildiri ile Katıldı

1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Gaziantep'de Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ''1. Uluslarası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi''nde okulumuz öğretim görevlisi Melike PEHLİVAN panel bildiri sunumu yaptı. 

''6-14 Yaş Sığınmacı Çocukların Ruhsal Uyumu'' konulu bildiride 2011 yılında başlayan ve günümüzde de etkilerinin devam ettiği sığınmacı/mültecilerin göç sürecine ve bu süreçte yaşanılan sorunlara değinildi.

Öğr. Gör. Melike PEHLİVAN ise sunum ile ilgili şunları söyledi: ''2011'de Arap ülkelerinde yaşanan iç karışıklıklardan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmekte. Sadece sınır iller değil Türkiye'nin her ilinde sığınmacılar karşımıza çıkmakta. Yaşadıkları süreç sadece bir yer değiştirme değil; kültürden kültüre adaptasyonu da kapsaması nedeniyle sığınmacıların sosyal ve psikolojik uyumları üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri haline geldi. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada özellikle bu süreçte hassas gruplar olarak değerlendirilen sığınmacı çocukların ruhsal uyum durumlarını belirlemeyi amaçladık. Konunun güncel olması ve herkesi etkilemesi nedeniyle araştırma diğer katılımcılar tarafından dikkat çekici bulundu. Bu çalışma da dahil olmak üzere bizi akademik çalışmalarımızı yaparken daima destekleyen tutumu nedeniyle okul yönetimimize çok teşekkür ediyorum.''